Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. Op alle bestellingen zijn onze hierna uiteengezette algemene voorwaarden van toepassing die zonder voorbehoud door de koper aanvaard worden. De annulering of de wijziging van één of meerdere hiernavolgende voorwaarden brengt de vernietiging van de andere voorwaarden niet met zich mee. Onze offertes zijn vrijblijvend.

 2. De goederen worden verstuurd op risico en gevaar van de bestemmeling en vrachtkosten worden in rekening gebracht, uitgezonderd bij bijzondere overeenkomst. Alle klachten moeten ons binnen de acht dagen schriftelijk gemeld worden, zoniet zullen zij niet meer aanvaard worden. Geen enkel artikel mag teruggestuurd worden zonder dat op voorhand ons akkoord gevraagd en gegeven is.
  In geval van een foutieve levering of van een vergissing, onder welke vorm dan ook, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het hermaken van het werk. De koper ziet af van welke bijkomende schadevergoeding ook.
  De leveringstermijnen zijn vrijblijvend en in geen enkel geval kan een vertraging van de levering reden zijn tot eender welke vergoeding of de annulering van de bestelling.

 3. Wij behouden ons het recht voor op alle door ons te leveren artikelen ons merkteken als handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

 4. Reproductierechten: de klant wordt geacht toelating te hebben om de modellen en de teksten te reproduceren waarvoor hij de reproductie vraagt en blijft verantwoordelijk tegenover de wettelijke titularissen van rechten. Bij verlies en schade van ons toevertrouwde modellen wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen.

 5. Voorbereidende werken: alle schetsen, composities, modellen, ontwerpen, afgietsels, matrijzen of andere werken, gemaakt op verzoek van de klant en waaraan geen verder gevolg gegeven wordt, worden aan de klant aangerekend. De vervaardigde matrijzen blijven ons eigendom, zelfs indien deze gefactureerd en betaald zijn.

 6. Een tolerantie van 10% op de geleverde goederen moet door de klant aanvaard worden. Omwille van testgravures is deze 10% ook van toepassing op goederen die de klant zelf aangeleverd heeft.

 7. De facturen zijn zonder uitstel contant betaalbaar te Antwerpen, in euro. Geen enkele korting zal toegestaan worden zonder schriftelijke overeenkomst of kredietnota. Administratieve kosten van 12 euro zullen aangerekend worden voor alle bestellingen met een factuurwaarde van minder dan 300 euro (exclusief BTW).
  Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een interest van 1% per achterstallige maand of gedeelte van een maand. Elk niet-betaald bedrag van de factuur zal verhoogd worden met een onmiddellijk en forfaitair strafbeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 100 euro, ongeacht de eventuele gerechtskosten en rechtsplegingvergoedingen.

 8. Elke betwisting die mocht ontstaan kan uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank van Antwerpen. Enkel de Belgische wetgeving is toepasbaar.

Contacteer ons voor inlichtingen of een offerte op maat!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »